Contact Us

ผลงานที่ผ่านมา / ห้องเรียนสอนทำอาหาร

ออกแบบห้องเรียนสอนทำอาหารของสถาบันสอนทำอาหาร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ห้องเรียนถูกจัดแบ่งอย่างเป็นสัดส่วน สวยงาม และใช้สอยพื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่