เครื่องกรองน้ำอะควอการ์ด รุ่น ACT-6 STAGE

เครื่องกรองน้ำระบบ 6 ขั้นตอน ACT-6 STAGE สะอาด ปลอดภัย ด้วยระบบกรอง 6 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 Polyethylene (PE)
ความละเอียด 0.3 ไมครอน กรองสิ่งสกปรก กรวด ทราย ดิน หิน โคลน สนิม กรองสารแขวนลอย และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น พยาธิร้อยขา แบคทีเรีย เชื้อที่มากับน้ำ ทำความสะอาดง่ายน้ำไหลผ่านได้ดี

ขั้นตอนที่ 2 Carbon

ความละเอียด 5 ไมครอน ทำการดักจับ กลิ่น สี ตะกั่ว สนิม คลอรีน แคดเมี่ยม ที่ตกค้างรวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ผลซักฟอก สารไฮโดรคาร์บอน

ขั้นตอนที่ 3 Resin
เป็นเรซิ่น ซึ่งทำหน้าที่ในการถ่ายเทประจุขนาดเล็กในน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง ทำให้มีรสชาดดีขึ้น ลดการเกิดคราบหินปูนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 Post Active Carbon Filter Capsule
ความละเอียด 5 ไมครอน กรองขจัดกลิ่น สี ก๊าซ ที่ยังเหลือในน้ำ พร้อมทั้งปรับสภาพน้ำให้เป็นธรรมชาติทำให้ได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 Nano Silver Membrane Filter
ความละเอียด 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อจุลลินทรีย์ และเชื้อโรคที่มีชนาดเล็ก แบคทีเรีย ไวรัส 650 ชนิด กรองสนิม ปรอด ตะกั่ว แคดเมี่ยม อลูมิเนียม ใยหิน (แอสเบสตอส) สารก่อมะเร็ง โลหะหนักต่างๆ แต่คงเหลือแร่ธาตุธรรมชาติในน้ำ

ขั้นตอนที่ 6 Post Carbon Filter Capsule (Taste & Odor)
ความละเอียด 1 ไมครอนทำหน้าที่ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำ และปรับรสชาดน้ำให้ดีขึ้น